Używamy plików cookies w celu świadczenia usług. Przeglądając stronę internetową, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji Zamknij

Regulamin

1. Wstęp

1.1. Sklep internetowy Perfumeria-Polska.pl jest własnością „Flixus Tomasz Bernaś” z siedzibą w Sosnowcu, 41-219, ul. Kosynierów 44, NIP: 6443029253, REGON: 241699542 zwanym dalej "Sprzedającym".
1.2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie Perfumeria-Polska.pl są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
1.3. Podmiot, który złożył zamówienie za pośrednictwem sklepu Perfumeria-Polska.pl jest zwany dalej "Kupującym".
1.4. Składając zamówienie w sklepie Perfumeria-Polska.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
1.5. Numer konta bankowego do wpłat: ING Bank Śląski 66 1050 1360 1000 0090 7587 1401.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie za pośrednictwem sklepu Perfumeria-Polska.pl.
2.2. Złożone zamówienie jest ważne przez 14 dni roboczych. Po tym czasie zostanie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.
2.3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy (w przypadku płatności przelewem) lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
2.4. Zamówienie uznaje się za opłacone w przypadku wpłaty gotówką w kasie sklepu lub uznania rachunku Sklepu.
2.5. Sklep wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego.
2.6. Przesyłka dostarczona jest zwykle w ciągu 72 godzin. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku firmy lub w sustemie PayU. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia dostawy do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia w związku z chwilowymi brakami towaru w magazynie. 
2.7. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu dostawy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub anulowania realizacji zamówienia w związku z nieprawidłowo wypełnionym formularzem rejestracyjnym.
2.8. Realizujemy zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
2.9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w każdym terminie, o fakcie tym klient zostanie poinformowany drogą mailową.

3. Odstąpienie od umowy

3.1. Kupujący będący osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo zwrotu tego towaru w stanie niezmienionym w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. 
3.2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności w terminie 14 dni.
3.3. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu w dowolnej formie stosowne oświadczenie woli. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę rejestrowaną należy nadać w ciągu nastepnych 14 dni na adres: Flixus Tomasz Bernaś, ul. Kosynierów 44 lok.114, 41-219 Sosnowiec.
3.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
3.5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie: protokół odstąpienia od umowy.

4. Reklamacje

4.1. Jeżeli w terminie 2 lat od odbioru towaru, ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie spowodowane z winy Kupującego, Kupujący może złożyć reklamację żądając: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
4.2. W przypadku ujawnienia przez Kupującego ubytku lub uszkodzenia nie spowodowanego z winy kupującego, Kupujący ma prawo w ciągu 1 roku zgłosić wadę Sprzedającemu.
4.3. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Wzór protokołu reklamacyjnego dostępny jest na stronie: protokół reklamacyjny. Pismo reklamacyjne konsument może przekazać sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4.4. Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny towaru to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Sprzedawca nie może po jego upływie odmówić spełnienia żądania konsumenta, nawet jeżeli wada powstała z jego winy.

5. Polityka prywatności

5.1. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie Perfumeria-Polska.pl oraz rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) których administratorem jest firma Flixus Tomasz Bernaś z siedzibą ul. Kosynierów 44, 41-219 Sosnowiec. Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep Perfumeria Polska ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Copyright © 2012-obecnie Perfumeria Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.